• ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

   ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   17 p cntp 17/01/2012 106 1

 • HOẠCH ĐỊNH NGU CẦU NGUYÊN LIỆU

  HOẠCH ĐỊNH NGU CẦU NGUYÊN LIỆU

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   24 p cntp 17/01/2012 94 1

 • QUẢN TRỊ TỒN KHO

  QUẢN TRỊ TỒN KHO

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   48 p cntp 17/01/2012 97 2

 • HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

  HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   21 p cntp 17/01/2012 91 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 9

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 9

  Để việc chi trả lương cho người lao động và công tác hạch toán kế toán tiền lương tại Công ty Viễn thông Hà nội ngày càng hoàn thiện hơn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động có được mức tiền lương phù hợp với sức lao động của họ, đồng thời vẫn tính toán một tỷ lệ tiền lương hợp lý so với doanh thu

   8 p cntp 17/01/2012 77 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 7

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 7

  Bước 1: Trình duyệt quỹ lương tháng tạm tính: Vào ngày đầu của tháng, căn cứ vào mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu của tháng trước đó (số liệu lấy từ báo cáo tháng của Phòng Kế hoạch Kinh doanh) và chất lượng phục vụ của các hệ thống thông tin liên lạc, chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng (theo báo cáo của Phòng Kỹ thuật Nghiệp...

   8 p cntp 17/01/2012 81 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 6

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 6

  Giám đốc công ty cấp I trực thuộc BĐHN PGĐ, kế toán trưởng Cty cấp I trực thuộc BĐHN Chủ tịch CĐ, Bí thư Đảng bộ Cty cấp I trực thuộc BĐHN Trưởng phòng, Trưởng Trung tâm Cty cấp I trực thuộc BĐHN Phó phòng, Phó trung tâm Cty cấp I trực thuộc BĐHN Kỹ sư, chuyên viên phòng ban Cty cấp I trực thuộc BĐHN

   8 p cntp 17/01/2012 83 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2

  Trường Đại học KTQD Sau khi kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, ”Bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội” sẽ được làm căn cứ để thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   8 p cntp 17/01/2012 80 2

 • CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐỊNH GIÁ

  CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐỊNH GIÁ

  Tài sản: • Theo từ điển Tiếng Việt: Tài sản là của cải vật chất hoặc tinh thần có giá trị đối với chủ sở hữu. • Theo chuẩn mực kế toán quốc tế: Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, là kết quả của những hoạt động trong quá khứ, mà từ đó một số lợi ích kinh tế trong tương lai có thể được dự kiến trước một cách hợp...

   8 p cntp 17/01/2012 83 4

 • Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

  Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

  Để giúp người sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010 làm quen và vận hành vào công tác kế toán của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn hướng dẫn sử dụng, người dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức...

   159 p cntp 17/01/2012 248 15

 • Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

  Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác...

   338 p cntp 17/01/2012 107 15

 • BÀI 6: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

  BÀI 6: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

  Quyết định giá của các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ tác động đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Trong bài này chúng ta sẽ đề cập đến việc sử dụng các thông tin kế toán quản trị để ra quyết định về giá – đầu ra của doanh nghiệp.

   14 p cntp 17/01/2012 134 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số