• Quản trị học

  Quản trị học

  Mục đích Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ : Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.

   84 p cntp 17/01/2012 186 11

 • Thư viện tài nguyên - Diễn đàn Sinh viên Kinh Tế HCM

  Thư viện tài nguyên - Diễn đàn Sinh viên Kinh Tế HCM

  Các câu sau là đúng hay sai? 1. Marketing cũng chính là bán hàng và quảng cáo? 2. Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm Marketing 3. Mong muốn của con người là trạng thái khi anh ta cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. 4. Những thứ không thể “sờ mó” được như dịch vụ không được coi là sản phẩm như định nghĩa trong sách. 5. Báo An ninh...

   34 p cntp 17/01/2012 158 2

 • Quản trị nhân sự

   Quản trị nhân sự

  Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức liên quan các vấn đề: tuyển chọn, giải quyết các vấn đề nhân sự. + Cung cấp những cách thức giúp công ty có thể giữ chân những nhân tài ở lại công ty bằng các chế độ, chính sách trả công lao động, và tìm hiểu tâm lý, động viên khuyến khích nhân viên trong doanh nghiệp.

   50 p cntp 17/01/2012 110 1

 • QUẢN TRỊ DỰ ÁN

  QUẢN TRỊ DỰ ÁN

  Dự án là kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian với các nguồn lực được xác định trước. 2 Nội dung quản trị dự án Quản trị các vấn đề. Quản trị chi phí. Quản trị thời gian.

   21 p cntp 17/01/2012 121 2

 • ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

   ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   17 p cntp 17/01/2012 156 1

 • HOẠCH ĐỊNH NGU CẦU NGUYÊN LIỆU

  HOẠCH ĐỊNH NGU CẦU NGUYÊN LIỆU

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   24 p cntp 17/01/2012 143 1

 • QUẢN TRỊ TỒN KHO

  QUẢN TRỊ TỒN KHO

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   48 p cntp 17/01/2012 150 2

 • HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

  HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   21 p cntp 17/01/2012 135 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 9

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 9

  Để việc chi trả lương cho người lao động và công tác hạch toán kế toán tiền lương tại Công ty Viễn thông Hà nội ngày càng hoàn thiện hơn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động có được mức tiền lương phù hợp với sức lao động của họ, đồng thời vẫn tính toán một tỷ lệ tiền lương hợp lý so với doanh thu

   8 p cntp 17/01/2012 125 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 7

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 7

  Bước 1: Trình duyệt quỹ lương tháng tạm tính: Vào ngày đầu của tháng, căn cứ vào mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu của tháng trước đó (số liệu lấy từ báo cáo tháng của Phòng Kế hoạch Kinh doanh) và chất lượng phục vụ của các hệ thống thông tin liên lạc, chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng (theo báo cáo của Phòng Kỹ thuật Nghiệp...

   8 p cntp 17/01/2012 132 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 6

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 6

  Giám đốc công ty cấp I trực thuộc BĐHN PGĐ, kế toán trưởng Cty cấp I trực thuộc BĐHN Chủ tịch CĐ, Bí thư Đảng bộ Cty cấp I trực thuộc BĐHN Trưởng phòng, Trưởng Trung tâm Cty cấp I trực thuộc BĐHN Phó phòng, Phó trung tâm Cty cấp I trực thuộc BĐHN Kỹ sư, chuyên viên phòng ban Cty cấp I trực thuộc BĐHN

   8 p cntp 17/01/2012 138 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2

  Trường Đại học KTQD Sau khi kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, ”Bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội” sẽ được làm căn cứ để thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   8 p cntp 17/01/2012 133 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số