Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

Chương 1: Giới thiệu chung về kĩ thuật Đo lường điện tử. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mở đầu: vị trí và vai trò của ngành học trong chuyên ngành, đối tượng của ngành học đo lường điện tử, các khái niệm cơ bản về đo lường điện tử, phân loại tổng quát các thiết bị đo. Mời các bạn cùng tham khảo.