Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử - Chương 5: Đo điện áp. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, vôn kế, vôn kế chỉ thị kim. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.