Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Bài giảng Công nghệ đồ hộp thực phẩm do giảng viên Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn biên soạn gồm có 3 phần với các nội dung chính sau đây: Nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp, các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp, kỹ thuật sản xuất đồ hộp. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)