Bài giảng Công nghệ lên men: Chương 4 - ThS. Bùi Hồng Quân

Chương 4 của bài giảng Công nghệ lên men giới thiệu về kỹ thuật cố định tế bào vi sinh vật. Thông qua chương người học nắm bắt được định nghĩa về sự cố định tế bào vi sinh vật và cố định vi sinh vật, biết được phân loại các phương pháp cố định tế bào, biết được ưu nhược điểm của tế bào cố định, các yếu tố ảnh hưởng đến tế bào cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo.