Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Thuần

Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống - Chương 1 giới thiệu chung về nguồn nguyên liệu sản xuất đồ uống (Rỉ đường, Malt trích ly, tinh bột, rau quả) và kỹ thuật lên men trong sản xuất đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.