Bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Thuần

Chương 2 của bài giảng Công nghệ sản xuất đồ uống giới thiệu về công nghệ sản xuất cồn. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm, lịch sử cùng ứng dụng của công nghệ sản xuất cồn; biết được nguyên liệu và những yêu cầu kỹ thuật trong công nghệ sản xuất cồn; nắm bắt được quy trình tiền xử lý và đường hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.