Bài giảng Công nghệ sản xuất Malt và bia - TS. Nguyễn Kính

Phần 1 nguyên liệu sản xuất bia, phần 2 công nghệ sản xuất bia là những nội dung chính trong 2 phần của bài giảng "Công nghệ sản xuất Malt và bia". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)