Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Công nghệ sinh học có thể hiểu đơn giản là công nghệ sử dụng các quá trình sinh học của các tế bào vi sinh vật, động vật và thực vật tạo ra thương phẩm phục vụ lợi ích của con người. Bài giảng này giới thiệu đến người học về công nghệ sinh học thực phẩm, lịch sử phát triển và triển vọng của công nghệ sinh học thực phẩm trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.