Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm: Phép thử mô tả - ThS. Nguyễn Hà Diệu Trang

Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm: Phép thử mô tả giúp người học biết được phân tích mô tả là gì, biết được vai trò của phép thử mô tả, các phương pháp mô tả,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.