Bài giảng Điện tử máy tính - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ thêm tài liệu tham khảo giúp các bạn học tập tốt hơn dưới đây là Bài giảng Điện tử máy tính của ĐH Công nghiệp Hà Nội với kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày các vấn đề về: Máy tính và khối ghép nối, ghép nối trao đổi tin song song với chương trình, ghép nối trao đổi tin nối tiếp, thiết kế ứng dụng đo lường bằng điều khiển máy tính, ở mỗi chương còn có các bài tập ứng dụng rất hữu ích. Mời các bạn cùng tham khảo.