Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghiệp Thực phẩm

Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, tổng quan về SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo.