Bài giảng Hóa đại cương

Bài giảng Hóa đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: cấu tạo của nguyên tử; định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn; liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; trạng thái tập hợp của vật chất; nhiệt hóa học; chiều và giới hạn của một quá trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.