Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Điện hóa học

"Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Điện hóa học" trình bày khái niệm về phản ứng oxy hóa khử, cân bằng phương trình oxy hóa khử, phản ứng oxy hóa khử và dòng điện, nguyên tố Ganvanic và điện cực, thế điện cực. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.