Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản ii. liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.