Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 9: Dung dịch

"Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 9: Dung dịch" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm dung dịch, dung dịch điện ly, pH của một số dung dịch, chất điện ly ít tan. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.