Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 5

Chương 5 Trùng ngưng thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, đặc điểm của trùng ngưng polyme, trùng ngưng mạch thẳng, trùng ngưng 3 chiều, các phương pháp trùng ngưng.