Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

Bài giảng chương 12 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất Zn, Cd, Hg, hợp chất (+2), hợp chất Hg(+1). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.