Bài giảng Hóa kỹ thuật - Chương 2: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa chất

Bài giảng "Hóa kỹ thuật - Chương 2: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa chất" trình bày các nội dung: Khái niệm chung về nguyên liệu, các phương pháp làm giàu nguyên liệu, phương hướng giải quyết vấn đề nguyên liệu, nước trong công nghiệp hóa chất, năng lượng trong công nghiệp hóa chất. Mời các bạn cùng tham khảo.