Bài giảng Hóa phân tích: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Đại cương Hóa phân tích định lượng", cụ thể như: Sai số trong phân tích, các đại lượng đặc trưng trong toán thống kê, cách ghi dữ liệu thực nghiệm theo nguyên tắc về chữ số có nghĩa,...