Bài giảng Kế toán công

Bài giảng "Kế toán công" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán công, kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính, kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định, kế toán các khoản thanh toán, kế toán nguồn kinh phí và nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.