Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

"Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị" được biên soạn bởi ThS Hồ Thị Thanh Ngọc cung cấp các nội dung khái niệm, chức năng kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; các phương pháp nghiệp vụ cơ sở dùng trong kế toán quản trị.