Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (An overview of financial accounting). Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được vai trò của kế toán, phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị; biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ; biết về lịch sử phát triển của kế toán; biết về ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến của kế toán tài chính;...