Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính vầ hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.