Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán các khoản đầu tư tài chính, tổ chức kế toán hoạt động ĐTTC, trình bày & công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.