Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Phan Tống Thiên Kiều

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán hoạt động sản xuất phụ trình bày tổng quan về hoạt động sản xuất phụ và các kiến thức về kế toán sản xuất phụ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập thuộc lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo.