Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán nợ phải trả, tổ chức kế toán nợ phải trả, trình bày và công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.