Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - Phan Tống Thiên Kiều

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Kế toán hoạt động khác do GV. Phan Tống Thiên Kiều thực hiện, giúp người học nắm được các kiến thức về kế toán thu nhập hoạt động khác và kế toán chi phí hoạt động khác. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.