Bài giảng Kinh tế và quản lý môi trường: Chuyên đề 2 - TS. Lê Thu Hoa

Chuyên đề 2 "Những vấn đề mới về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh" thuộc bài giảng "Kinh tế và quản lý môi trường" giới thiệu đến các bạn những nguyên nhân, biểu hiện biến đổi khí hậu, hướng phát triển bền vững của tăng trưởng xanh,...