Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự

"Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 10: Kết nối với mạch tương tự" cung cấp những kiến thức về kết nối với mạch tương tự; biến đổi D/A; ngõ ra tương tự; bước nhảy; ngõ vào BCD; mạch biến đổi D/A; bộ DAC 4 bit; DAC – thông số kỹ thuật...