Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Chương mở đầu thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, giới thiệu một số ngôn ngữ lập trình thông dụng.