Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Chương 2 Tổng quan về trình biên dịch thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: trình biên dịch, các giai đoạn biên dịch, gộp các giai đoạn.