Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Chương 3 Thuật toán và lưu đồ thuật toán thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm thuật toán, các đặc trưng của thuật toán, ngôn ngữ biểu diễn thuật toán.