Bài giảng: Mạng căn bản

HỌCTrình bày được sự hình thành và phát triển của mạng máy tínhPhân loại và xác định được các kiểu thiết kế mạng máy tính thông dụng.Phân biệt được các mô hình nối mạng và mô hình xử lý dữ liệu, làm quen với các mô hình nối mạng thông dụng.