Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 3: Phân tích môi trường marketing

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 3: Phân tích môi trường marketing" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô, các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.