Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 (phần 1) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Bài giảng Truyền số liệu - Chương 4 trình bày về xử lý số liệu truyền. Các nội dung chính được trình bày trong chương 4 (phần 1) gồm có: Mã hoá số liệu mức vật lý, phát hiện lỗi và sữa sai, nén số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.