Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 (phần 2) - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Bài giảng Truyền số liệu - Chương 4 "Xử lý số liệu truyền". Chương 4 (phần 2) cung cấp cho người học những kiến thức về mật mã hoá số liệu như mật mã hoá cổ điển, mật mã hoá công khai,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.