Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.