Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kế toán

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.