Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

Mục tiêu của bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán" là giúp người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong môi trường doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.