Bài giảng Nguyên lý kế toán - ThS. Hoàng Thuỳ Dương

Nguyên lý kế toán là môn học cơ bản không thể thiếu dành cho các kế toán viên tương lai. Bài giảng Nguyên lý kế toán dưới đây sẽ hỗ trợ cho các bạn kiến thức để cùng học tập, nghiên cứu tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, phương pháp tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép,...và một số kiến thức kế toán cần thiết.