Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 8 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 8: Hệ thống bánh răng. Chương này gồm có những nội dung kiến thức sau: Đại cương về hệ thống bánh răng, tính toán động học, bài tập áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.