BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU

Đặc điểm
 Chế độ trực tuyến: tốc độ phân cụm
 Web số lượng lớn, tăng nhanh và biến động lớn
 Quan tâm tới phương pháp gia tăng
 Một lớp quan trọng: phân cụm liên quan tới câu hỏi tìm kiếm
 Trực tuyến
 Ngoại tuyến