Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Mở đầu - ThS. Đặng Bùi Khuê

Bài mở đầu của bài giảng Phụ gia thực phẩm giới thiệu một số khái niệm về phụ gia, phụ gia và chất hỗ trợ kỹ thuật, phân loại phụ gia, một số loại phụ gia trong phần phân loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.