Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Các loại vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm - ThS. Đặng Bùi Khuê

Trong bài giảng về "Các loại vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm" này trình bày một số nội dung chính sau: Nấm mốc trong hư hỏng thực phẩm, những ví dụ về thực phẩm có hàm lượng nước cao, độc tố ruột của E. coli (ETEC),...và một số nội dung khác.