Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Phụ gia cải tạo màu - ThS. Đặng Bùi Khuê

Bài giảng Phụ gia thực phẩm về phụ gia cải tạo màu gồm có các nội dung sau: Một số thông tin chung, phân loại chất màu, yêu cầu khi sử dụng phụ gia tạo màu, phụ gia tạo màu tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.