Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Phụ gia chống vi sinh vật - ThS. Đặng Bùi Khuê

Trong bài giảng này gồm có một số nội dung như: Selecting a food antimicrobial agent, benzoic acid and Benzoates, dimethyl dicarbonate, propionic acid and propionates,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.