Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng. Chương này có nội dung trình bày: Khái quát về chuỗi cung ứng; khái niệm, bản chất và lợi ích quản trị chuỗi cung ứng; yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!