Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Quản lý thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Quản lý thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng. Chương này có nội dung trình bày về: Hiệu ứng bullwhip; cộng tác trong chuỗi cung ứng; các mô hình cộng tác trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin trong chuỗi cung ứng; cấu trúc hệ thống thông tin chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!